Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi

  • Mã bưu điện: 792539
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi
  • Địa chỉ: Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: