Bưu điện TMĐT Xuyên Mộc

  • Mã bưu điện: 794812
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Xuyên Mộc
  • Địa chỉ: Sô´250, Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543874095