Bưu điện Lò Vôi

  • Mã bưu điện: 794470
  • Bưu cục: Bưu điện Lò Vôi
  • Địa chỉ: Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: 02543.671998