Bưu điện Phước Tỉnh

  • Mã bưu điện: 794510
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Tỉnh
  • Địa chỉ: Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: 02543.842102