Bưu điện Long Hải

  • Mã bưu điện: 794490
  • Bưu cục: Bưu điện Long Hải
  • Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: 02543.868001