Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận

  • Mã bưu điện: 842981
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận
  • Địa chỉ: Sô´04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
  • Điện thoại: 02763765333