Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi

  • Mã bưu điện: 132800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi
  • Địa chỉ: Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0947181001