Bưu điện văn hóa xã Krông Nô

  • Mã bưu điện: 637580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Nô
  • Địa chỉ: Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3859024