Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng

  • Mã bưu điện: 277340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng
  • Địa chỉ: Xóm Chu Lăng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 01234309566