Bưu điện văn hóa xã Kiểng Phước

  • Mã bưu điện: 863080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiểng Phước
  • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông
  • Điện thoại: 0833847797