Bưu điện văn hóa xã Phường 5

  • Mã bưu điện: 862830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 5
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Gò Công
  • Điện thoại: 0916212529