Bưu điện văn hóa xã Khuê Ngọc Điền

  • Mã bưu điện: 637020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khuê Ngọc Điền
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3732777