Bưu điện văn hóa xã Cư Mgar

  • Mã bưu điện: 634420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Mgar
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3835507