Bưu điện văn hóa xã Khánh Thạnh Tân

  • Mã bưu điện: 932260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thạnh Tân
  • Địa chỉ: Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 02753848400