Bưu điện văn hóa xã Khánh Hưng

  • Mã bưu điện: 855160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hưng
  • Địa chỉ: Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723978000