Bưu điện văn hóa xã Thủy Tây

  • Mã bưu điện: 854500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thủy Tây
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá
  • Điện thoại: 02723857500