Bưu điện văn hóa xã Hướng Việt

  • Mã bưu điện: 522926
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hướng Việt
  • Địa chỉ: Thôn Chai, Xã Hướng Việt, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 01694806908