Bưu điện văn hóa xã Hướng Phùng

  • Mã bưu điện: 522680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hướng Phùng
  • Địa chỉ: Thôn Xa Ri, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333798003