Bưu điện văn hóa xã Hương Nê

  • Mã bưu điện: 262580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Nê
  • Địa chỉ: Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093877315