Bưu điện văn hóa xã Hướng Lộc

  • Mã bưu điện: 522830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hướng Lộc
  • Địa chỉ: Bản Pa Xía, Xã Hướng Lộc, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 01674876066