Bưu điện văn hóa xã Hưng Long

  • Mã bưu điện: 163320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Long
  • Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 945072