Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ

  • Mã bưu điện: 932900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ
  • Địa chỉ: Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753864720