Bưu điện văn hóa xã Hồng Kim

  • Mã bưu điện: 535720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Kim
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hồng Kim, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: