Bưu điện văn hóa xã Hoàng Kim

  • Mã bưu điện: 142090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Kim
  • Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438165650