Bưu điện văn hóa xã Hòai Đức

  • Mã bưu điện: 593500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Đức
  • Địa chỉ: Thôn Lại Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563761313