Bưu điện Hoài Châu Bắc

  • Mã bưu điện: 593430
  • Bưu cục: Bưu điện Hoài Châu Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Quy Thuận, Xã Hoài Châu Bắc, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563866900