Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

  • Mã bưu điện: 881741
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
  • Địa chỉ: Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963638534