Hòm thư Công cộng số 12

  • Mã bưu điện: 882527
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 12
  • Địa chỉ: Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: