Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn

  • Mã bưu điện: 428910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0912275669