Bưu điện văn hóa xã Hải Vân

  • Mã bưu điện: 428320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Vân
  • Địa chỉ: Đội Số 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0942122481