Bưu điện văn hóa xã Hải Phương

  • Mã bưu điện: 429030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phương
  • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0914265207