Bưu điện văn hóa xã Hồng Thuận

  • Mã bưu điện: 428091
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thuận
  • Địa chỉ: Thôn Giáo Phòng, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 01644287347