Bưu điện văn hóa xã Hải Phúc

  • Mã bưu điện: 428280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phúc
  • Địa chỉ: Xóm 14, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0913738119