Bưu điện văn hóa xã Hải Minh

  • Mã bưu điện: 428460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Minh
  • Địa chỉ: Xóm 9, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 01696101392