Bưu điện văn hóa xã Giao Hà

  • Mã bưu điện: 427840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Hà
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Giao Hà, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 01239814428