Bưu điện văn hóa xã Hải Hưng

  • Mã bưu điện: 428340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hưng
  • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 877515