Bưu điện văn hóa xã Hải Lộc

  • Mã bưu điện: 428260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lộc
  • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0914502286