Bưu điện văn hóa xã Hải Anh

  • Mã bưu điện: 428421
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Anh
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0912617266