Bưu điện văn hóa xã Hà Trì

  • Mã bưu điện: 274390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Trì
  • Địa chỉ: Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 01233 171 647