Bưu điện văn hóa xã Hà Hiệu

  • Mã bưu điện: 262770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Hiệu
  • Địa chỉ: Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093877195