Bưu điện văn hóa xã Gio Mỹ

  • Mã bưu điện: 521420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Nhĩ Th­­ượng, Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825122