Bưu điện văn hóa xã Giao Nhân

  • Mã bưu điện: 427860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Ngưỡng Nhân, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0977554976