Bưu điện văn hóa xã Giao Lạc

  • Mã bưu điện: 428020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Lạc
  • Địa chỉ: Thôn Giáo Phòng, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0988141186