Bưu điện Chợ Cồn

  • Mã bưu điện: 428970
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cồn
  • Địa chỉ: Khu 4a, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 02283789899