Bưu điện văn hóa xã Ea Tul

  • Mã bưu điện: 634320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tul
  • Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0946478082