Bưu điện văn hóa xã Ea Siên

  • Mã bưu điện: 635000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Siên
  • Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ
  • Điện thoại: 0262 3578505