Bưu điện văn hóa xã Ea Riêng

  • Mã bưu điện: 633901
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Riêng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3737043