Bưu điện văn hóa xã Ea Mdoal

  • Mã bưu điện: 633960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Mdoal
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea M’Doal, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3737118