Bưu điện văn hóa xã Ea Ktur

  • Mã bưu điện: 636760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Ktur
  • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3656002