Bưu điện văn hóa xã Ea Hu

  • Mã bưu điện: 636710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hu
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3631801